TRASSET

vizija

Vizija

Biti kompanija sa najviše ukazanog poverenja i poštovanja u isporuci globalnih finansijskih rešenja u oblasti trezorskog, investicionog i korporativnog bankarstva


back