TRASSET

početna

TRASSET – VAŠ SVETSKI PROIZVOD NA LICU MESTA

TRASSET je jedan od vodećih isporučilaca softverskih rešenja za banke i finansijske institucije sa centralom u Milanu, Italiji, koja poseduje predstavništva širom planete. TRASSET nudi potpuno integrisana rešenja sa mogućnošću maksimalne automatizacije za trezorska rešenja, sisteme za upravljanje fondovima i korporativno bankarstvo. TRASSET se konstantno razvija i obnavlja programe i platforme u cilju praćenja najrazvijenije tehnologije, omogućavajući STP pristup, SOA kompatibilnost, višeplatformsi rad, skalarnost i rešenja sa toleranijom grešaka. Mogućnosti podešavanja parametara TRASSET sistema su već ugrađene u procese rada, te zajendno sa ekspertizom TRASSET implementacionog tima, smanjuje se vreme implementacije. Svi moduli koje TRASSET nudi, zajedno sa migracijom podataka, lokalizacijom i podrškom u produkcionom radu, mogu se završiti u okviru od tri meseca. Naša baza klijenata nastavlja da se uvećava i trenutno uključujemo klijente kao što su ING Bank, AXA, Al Rajhi Bank, Allianz group, Raiffeisen group i Bank of China. Sa više od 100 implementacija u različitim finansijskim institucijama, naša rešenja upravljaju sredstvima vrednim milijarde dolara. Imamo operacije u više od 15 zemalja, šireći se kroz Evropu, SAD, Aziju i Bliski istok. Važno je naglasiti da TRASSET proizvodi odgovaraju potrebama najvećih svetskih banaka, podržavajući rešenja sa više entiteta, više-jezičnost, multikulturalnost, različite vremenske zone u jednom integrisanom sistemu. Istovremeno, TRASSET je adaptibilno, fleksibilno, skalarno rešenje koje podržava različite specifičnosti klijenata. Naši klijenti su:

  • Komercijalne banke koje koriste TRASSET sistem za trezor, privatno bankarstvo, kastodi usluga, korporativne banke i obavezna izvešavanja
  • Uzajamni fondovi sa celokupnim operacijama pokrivenim TRASSET sistemom
  • Osiguravajuće kompanije koriste TRASSET sistem za upravljanje imovinom
  • Penzioni fondovi koriste TRASSET sistem za upravljanje imovinom
  • Centralne banke koriste TRASSET sistem za upravljanje deviznim rezervama i operacije monetarne politike
  • Državne organizacije koriste TRASSET sistem za upravljanje javnim dugom i državnom likvidnošću Trezora
  • Naši planovi ekspanzije su pokrivanje svetske mreže putem međunarodnih predstavništva i snažnih partnerstava sa vodećim sistemskim integratorima širom planete. U ovom trenutku, u procesu su osnivanja predstavništva u Panami, Meksiku i Maleziji. 2012 se spremaju dodatni koraci TRASSET kompanije u zapadnoj hemisferi uključujući Kanadu, centralnu Ameriku i južnu Ameriku. Ekspanzija na Bliskom istoku će uključiti Jordan, Ekipat, Behran, Katar, Oman, dok će ekspanzija na Dalekom istoku uključivati Kinu, Brunei i Singapur. Od početka osnivanja 1997. godine, pa do danas, TRASSET kompanija je ostala verna u obavezi da promoviše satisfakciju klijenata zasnovanu na kvalitetnim uslugama profesionalaca.


    back