TRASSET

studii de caz

Succesele clienţilor

Al Rajhi Bank – una dintre cele mai mari bănci islamice pe plan mondial, cu o piaţă de capital de 4 miliarde dolari americani şi o vastă reţea de 400 sucursale, 2000 ATM-uri, 15000 POS-uri şi 100 sucursale pentru femei, a implementat cu succes soluţiile noastre bancare islamice.

A. Studiu de caz – Sistemul bancar islamic şi cel convenţional

Sector: Trezorerie Clientul nostru a solicitat compania TRASSET să implementeze un nou sistem de trezorerie, complet integrat, cu procesare automată, ce acoperă atât activităţile de trezorerie convenţională, cât şi cea islamică. Ne vom concentra acum asupra provocărilor întâlnite pe parcursul proiectului şi asupra avantajelor aduse de TRASSET.

Necesităţile afacerii Necesitatea pentru un nou sistem de trezorerie a fost generată de faptul că:

 • Banca este foarte activă pe piaţa financiară interbancară islamică. Banca oferă o gamă variată de produse islamice care trebuie administrate conform regulilor Shariah, solicitând nu numai managementul diferitelor produse şi calcule aferente, cât şi un management complex al derulării activităţilor.
 • În ceea ce priveşte produsele convenţionale, a existat nevoia unui sistem cu procesare automată complet integrat cu toate celelalte sisteme din interior ale băncii pentru a oferi o poziţie consolidată a băncii/pentru a acoperi expunerea.
 • Câteva provocări cheie a. Produsele islamice Provocarea în administrarea produselor islamice se manifestă în principiu în partea de derularea a activităţilor destinate tranzacţiilor. Un produs tipic interbancar islamic va include ca bază o tranzacţie cu un bun. Datorită acestei caracteristici a produsului, există un număr mare de departamente implicate în cadrul băncii: Vânzări, Investiţii, Back Office, Financiar. Procesarea unei tranzacţii va începe de la Biroul de Vânzări, după care există câţiva paşi care trebuie urmaţi cu stricteţe de diferitele departamente pe parcursul procesării tranzacţiei pentru a îndeplini cerinţele Shariah. Fiecare tranzacţie de achiziţie sau vânzare a produsului ce aparţine tranzacţiei principale trebuie precedată de schimbul documentelor semnate (părţile implicate în cazul unei Investiţii Directe: Bancă, client, broker, terţă parte) – acestea includ documente la ofertele făcute de bancă, documente de recepţie semnate de client, documente ce atestă proprietatea produsului, pregătite de broker. Aceste trebuie generate, tipărite şi/sau îndosariate electronic. Aceasta înseamnă că există o comunicare continuă între Biroul de vânzări (comunicare cu clientul şi terţa parte) – Biroul de Investiţii (comunicare cu borkerul mărfuri) şi Departamentele Back Office (decontare tranzacţii), unde departamentele implicate trebuie să informeze celelelate părţi implicate de faptul că tranzacţia este gata a fi procesată în ceea ce le priveşte. Una din provocările principale este de a monitoriza procesul în mod corespunzător şi de a oferi părţilor implicate o uneltă de derulare a activităţilor, care:

 • Permite realizarea numai a acelor paşi/acţiuni autorizaţi pentru birou – definind astfel responsabilităţile individuale a diferitelor birouri/departamente
 • Face posibilă realizarea numai a acelor paşi/acţiuni permise la o anumită etapă a procesului – făcând astfel procesul mai sigur şi conform legilor Shariah
 • Afişează automat/în timp real pentru diferitele părţi tranzacţiile în procesare şi anunţă când o acţiune este datorată părţii acesteia – flux de informaţii corespunzător şi rapid
 • Automatizează toate articolele acţiunii care sunt parte a derulării activităţii, cum ar fi decontarea (generare plată), generare document (de ex. tipărirea automată a documentelor ce urmează a fi semnate şi trimise prin fax clientului/brokerului), schimbarea stării tranzacţiei, etc...
 • Automatizarea schimbului de informaţii a reprezentat o problemă serioasă în cadrul băncii: intervalul de timp de întoarcere mediu a procesării tranzacţiei era mare. b. Trezorerie convenţională O altă problemă a fost cauzată de faptul că monitorizarea lichidităţilor a fost extrem de dificilă în absenţa unui sistem integrat care să monitorizeze scadenţele depozitelor luate şi plasate. Problema cheie a fost controlul timpului real al expunerilor clientului din timpul introducerii tranzacţiei– având procesare manuală a tranzacţiilor, aceasta nu a fost posibilă, cauzând expuneri serioase băncii. A existat un dezacord puternic în cadrul băncii între poziţia cunoscută de dealeri pe FX desk în legătură cu poziţia de ansamblu generată de Registrul General. O mare parte a activităţilor/tranzacţiilor sunt efectuate în afara trezoreriei (cel mai important: activitatea sucursalelor), care nu se reflectă corespunzător în poziţiile acoperite de bancă. Procesarea automată lipsea din activitatea de Trezorerie: operaţiunile efectuate deja prin Reuters Dealing au fost introduse manual în sistem, apoi tichetele tranzacţiilor erau tipărite şi înmânate la Back Office pentru decontare. În partea lor, utilizatorii Back Office foloseau terminalul SWIFT (BESS) pentru a iniţia plăţi prin introducerea manuală a acestora. Cum a jutat implementarea TRASSET – Avantaje Toate tranzacţiile MM islamice au introduse în sistemul TRASSET în ceea ce priveşte iniţierea şi procesarea, astfel nevoia de procesare manuală (de ex. Excel) fiind eliminată. Controlul corespunzător al proceselor asigură ca operaţiunile să fie conduse pe baza strictă a regulilor Shariah – în acelaşi timp oferind posibilitatea de a avea modificarea derulării activităţilor în orice moment când regulile sunt schimbate de Comisia Shariah sau de către conducere. Deţinând un control asupra etapelor efectuate de fiecare departament (inclusiv timpii de întoarcere), un proces corespunzător de monitorizare al performanţei a fost pus în funcţiune de către conducerea băncii. Totodată, timpul de întoarcere mediu de procesare a unei operaţiuni creştea cu 15% (!) din valoarea sa iniţială. Luând în considerare importanţa de a putea reacţiona rapid mişcărilor de piaţă, acesta a fost unul din elementele cheie ale succesului proiectului. Procesarea automată implementată a redus considerabil comunicarea bazată pe tipărire; în acelaşi timp a eliminat complet nevoia de a căuta operaţiuni „pierdute” prin departamente. Operaţiunile efectuate pe piaţa FX, de exemplu, sunt importate automat de la Reuters Dealing, aprobate în Front Office – după care Back Office nu are nevoie de documente sau de reintroducerea manuală a operaţiunilor, va verifica numai instrucţiunile de decontare. După acceptarea acestora, sistemul va genera automat şi va trimite mesajele de plată (plăţi SWIFT şi interne) – şi în final postarea GL se face automat prin TRASSET. Aşadar putem numi cu adevărat procesare comprehensivă şi complet integrată a activităţilor diferitelor departamente. Avantajul principal al procesării automate este acela că TRASSET va monitoriza în timp real limitele părţilor contractuale: fiecare utilizator de vânzări va şti exact la momentul iniţierii dacă operaţiunea va cauza exces de limită (control preliminar de limită). TRASSET administrează de asemenea conturi de investiţii ale clienţilor care au depozite la bancă prin operaţiuni DI. La scadenţă, sumele pot fi transferate automat în contul Loro al clientului sau în orice cont bancar extern. Fiind capabil să monitorizeze scadenţele depozitelor luate şi plasate pentru orice perioadă din viitor, sistemul oferă informaţii exacte despre situaţia lichidităţilor băncii pentru o dată viitoare, oferind posibilitatea pentru departamentul de management al lichidităţilor să acţioneze proactiv asupra pieţei financiare interbancare prin plasarea sau luarea depozitelor. Cheia pentru succes a reprezentat-o şi realizarea interfeţei în timp real/on-line dintre TRASSET (deţinătorul poziţiei) şi sistemul de bază al sucursalei. TRASSET este acum conectat sistemului de bază al băncii, astfel dealerii pot importa oricând şi cu orice frecvenţă poziţiile sucursalelor: Biroul de Vânzări/Sucursala din cadrul Trezoreriei va iniţia importul şi apoi va transfera poziţia către birourile externe (şi interne) de schimb valutar pentru a o acoperi pe piaţă. Importul se poate face manual prin dealeri de vânzări, oricând şi cu orice frecvenţă, în plus transferul către Biroul de Schimb Valutar este complet automat, cu preţuri de transfer calculate automat pe baza anumitor parametri de sistem (care pot fi modificaţi uşor de către utilizatori autorizaţi). Din moment ce banca are 400 sucursale, impactul asupra acurateţei noii poziţii de management al băncii este enorm.

  B. Studiu de caz – Agenţia de Management a Datoriilor

  Sector: Trezoreria Guvernamentală Colaborarea strânsă dintre clientul nostru şi UE a avut nevoie de un context financiar mai transparent în sectorul guvernamental. Agenţia Europeană de Reconstrucţie, organizaţia dedicată a UE pentru susţinerea regiunii, a pregătit o cerere de propunere pentru sistem informatic nou de management financiar pentru a fi livrat instituţiilor centrale ale sectorului de stat: Trezoreria Ministerului de Finanţe şi Banca Naţională. În cadrul consorţiului lider HP, TRASSET a reuşit să câştige furnizarea soluţiei de Management Integrat al Datoriilor şi al Lichidităţilor, precum şi Sistemul de Management Integrat al Rezervelor Externe. În acest studiu vom sublinia avantajele aduse de către TRASSET în domeniul integrării, automatizării şi a siguranţei operaţiunilor.

  Necesităţile de business Ministerul Finanţelor: Departamentul de Management al Datoriilor din cadrul Ministerului de Finanţe şi-a îndeplinit sarcinile cu ajutorul tabelelor în Excel şi cu o mulţime de lucrări scrise. Echipa Ministerului de Finanţe a dorit un mediu stabil şi integrat cu conectare la informaţiile de piaţă, management sigur al portofoliului, decontare automată şi contabilitate, precum şi raportare rapidă; cu posibilitatea de a susţine structura noii organizaţii şi a viitoarei externalizări de activităţi într-o agenţie eficientă. Provocări cheie Ministerul Finanţelor: Proiectul a încorporat şi transferul sarcinilor legate de datoriile guvernului de la Banca Centrală la Ministerul de Finanţe, instituţii care au legătură politică precisă în fiecare ţară. Migrarea stocului de datorii a fost un proces foarte lung pentru că, pe lângă contextul special menţionat, portofoliul de datorii conţinea elemente foarte speciale şi structurate, cum ar fi împrumuturi FMI şi Clubul de la Paris. Proiectul a fost o provocare şi din punctul de vedere al resurselor umane, pentru că pe parcursul proiectului au avut loc alegeri parlamentare şi mari schimbări politice. Soluţia oferită per ansamblu în cadrul FMIS a inclus şi aplicaţii pentru Executarea Bugetului şi Departamentele de contabilitate, care indicau o colaborare interioară diferită în cadrul Trezoreriei, ceea ce nu era aşa uşor de obţinut.

  Cum a jutat implementarea TRASSET – Avantaje Ministerul Finanţelor: Noua soluţie a integrat lucrările interne din Trezoreria Ministerului de Finanţe, a oferit un context sigur şi de încredere pentru managementul datoriilor:

 • poziţii integrate şi stoc de datorii
 • acces în timp real la informaţiile de piaţă
 • metode demonstrate de calculare a datoriilor
 • context sigur şi stabil, cu permisiune de control personalizată
 • procese automate de decontare
 • contabilitate şi raportare rapide şi flexibile
 • Nevoia de procesare manuală şi documente scrise care au inclus un mare risc operaţional (de ex. Excel), a fost eliminată. Aplicaţia susţine organizarea restructurată şi sarcinile cu procesare automată şi este deja pregătită pentru operaţiunile de externalizare.
  back