TRASSET

esettanulmányok

Esettanulmány

Al Rajhi Bank – A világ egyik legnagyobb iszlám bankja, mely több mint 4 milliárd USD piaci részesedéssel, valamint egy több mint 500 fiókból álló hálózattal, 2000 ATM-mel, 15000 POS terminállal rendelkezik, sikeresen használja Iszlám Banki Megoldásunkat.

A. Esettanulmány – Iszlám és hagyományos banki tevékenységek

Terület: Treasury Ügyfelünk felkérte TRASSET-et egy új, teljesen integrált STP treasury rendszer implementációjára, mely mind a hagyományos, mind az iszlám treasury tevékenységek kezelését lehetővé teszi. A következőkben rávilágítunk a projekt főbb kihívásaira és azokra az előnyökre, melyeket a TRASSET megoldás kiépítése hozott.

Üzleti követelmények Két fő oka volt az új treasury rendszer iránti való igénynek:

 • A Bank rendkívül aktív pénzpiaci tevékenységet folytat. A Bank termékskálája az iszlám termékek széles körét tartalmazza, melyeket a Sharia követelményei szerint kell kezelni, ami nemcsak az egymástól különböző termékek és a velük kapcsolatos kalkulációk kezelését foglalja magában, hanem egy komplex munkafolyamat kezelést is egyben.
 • b. A hagyományos termékekre nézve a Banknak szüksége volt egy STP rendszerre és annak a Bankon belüli más rendszerekkel való teljes integrációjára annak érdekében, hogy piaci pozícióját meg tudja tartani, ugyanakkor a kockázatokat kezelni tudja.
 • Néhány kulcsfontosságú kihívás a. Iszlám termékek Az iszlám termékek kezelésében rejlő nehézség főleg a tranzakciók munkafolyamatainál jelenik meg. A tipikus iszlám kereskedelmi banki termék egy árutőzsdei ügyleten alapszik. A termékek ezen természete miatt a Bank számos osztálya érdekelt, mint például az Sales, az Investment, a Back Office-, vagy a könyvelés. A folyamat a Sales csoportnál veszi kezdetét és ezt követően a különböző területeknek szigorúan be kell tartaniuk számos szabályt az ügylet lebonyolításánál ahhoz, hogy a Sharia követelményeinek eleget tegyenek. Az alaptranzakcióhoz tartozó minden egyes árutőzsdei ügyletet, akár eladásról, akár vásárlásról van szó, a megfelelő, aláírt dokumentumok átadásának kell megelőznie (egy bankközi hitelfelvételi ügylet - Direct Investment) esetén az érintett felek: a Bank, az ügyfél, a bróker, a harmadik fél) – a dokumentumok listájába tartoznak a banki áraajánlatok, az ügyfél által aláírt elfogadási nyilatkozat, a bróker által eladott áru tulajdonosi jogát igazoló dokumentumok, stb. Ezeket e dokumentumokat ki kell nyomtatni és / vagy el kell elektronikus úton küldeni, illetve érekezésüket a rendszerrel “tudatni” kell, mert ennek a hiányában a tranzakció feldolgozását annak meg kell tiltania. Ez a helyzet azt is magával vonja, hogy a Sales csoport (így az ügyfél és a harmadik fél közötti kommunikáció), a Befektetési csoport (kommunikáció az árutőzsdei brókerrel) és a Back Office (az ügylet lebonyolítása és elszámolás) között állandó kommunikáció folyik és a különböző bevont területek jelzik a többi részleg felé, ha az ő részükről az ügylet kész a további feldolgozásra. A legjelentősebb kihívás tehát a munkafolyamat megfelelő ellenőrzése és ehhez a bevont részlegeknek szükségük van egy munkafolyamat kezelő eszközre, mely a következőkre képes:

 • csak azon lépések/tevékenységek elvégzését engedélyezi, melyekre az adott csoport/felhasználó jogosult, tehát világosan elhatárolhatóvá kell tenni az egyes részlegekre vonatkozó felelősséget
 • csak azon lépések/tevékenységek elvégzését engedélyezi, melyek a folyamat adott szakaszában megengedettek, így a Sharia követelményeinek megfelnek
 • automatikusan/valós időben mutatja az ügylet folyamatának állapotát a különböző terület felhasználóinak és jelzi, amint egy tevékenység az ő részükről időszerűvé vált, lehetővé téve a helyes és gyors információcserét
 • a munkafolyamat minden egységét automatizálja, mint pl. az elszámolást (fizetési folyamat), a dokumentumok létrehozását (például az ügyfélnek/brókernek elfaxolandó, aláírásra váró dokumentumok automatikus kinyomtatása), az ügylet státuszának megváltoztatásását, stb.
 • Az információcsere automatizálása a Bank alapvető problémái közé tartozott, mivel a tevékenységi folyamatok átlagos munkaideje túl magas volt. b. Hagyományos Treasury Egy másik jelentős problémát az okozta, hogy az össz-banki likviditás kezelését rendkívül nehéz volt elvégezni egy integrált rendszer hiányában. Kulcsfontosságú kihívást jelentett az ügyfelek kockázatainak valós idejű felmérése – ez lehetetlen volt az ügyek manuális kezelése miatt, ami a bank számára hatalmas kockázatot jelentett. Hatalmas különbség volt a Bank treasuryjében kimutatott teljes banki pozíció és a főkönyvi rendszer által kimutatott számok között. Sok tevékenységet/tranzakciót a treasury-n kívül végeznek (ezek közül a legfontosabb a fiókok tranzakciói), melyek nem megfelelően tükröződtek a bank pozíciós kimutatásokban. A Straight Through Processing elv megvalósítása hiányzott a treasury tevékenységekből: a Reuters Dealing rendszerén megkötött ügyleteket manuálisan vitték be a rendszerbe, ezután került kinyomtatásra a deal ticket, amit elszámolás céljából átadtak a Back Office felhasználóinak. Másfelől a Back Office dolgozói a kifizetések lebonyolításához a SWIFT (BESS) terminált használták, melybe manuálisan vitték be a szükséges adatokat. Miben segített a TRASSET implementációja - Előnyök Minden kezdeményezett iszlám MM ügylet bekerült a TRASSET rendszerbe, így a kézi adatbevitelre (pl. Excel) nem volt tovább szükség. A folyamatok megfelelő automatikus felügyelete biztosítja az ügyleteknek a Sharia szigorú követelményei alapján történő kezelését. Ugyanakkor meg kell említenünk, hogy a munkafolyamat struktúrájában bármikor módosítani lehet, ha a ShariaBizottság, vagy az igazgatóság megváltoztatja a szabályokat. Ugyanakkor az ügyletek munkafolyamatainak átlagos munkaideje az eredeti érték 1.5%-ára (!) csökkent. Figyelembe véve a gyors reakció fontosságát az üzleti életben, ez az implemetációs projekt sikerének az egyik kulcsfontosságú eleme volt. A straight through processing elv implementációjával a papír alapú kommunikáció jelentősen csökkent; ugyanakkor teljesen megszűntek azok az esetek, amikor az ügyleteket “elvesztek” a különböző részlegek között. Így például a Forex piacon megkötött ügyleteket a rendszer automatikusan importálja a Reuters Dealing rendszerből, a Front Office által jóváhagyásra kerül – ezek után a Back Office felhasználóknak nincs szüksége semmilyen dokumentumra és nem kell manuálisan bevinnie a rendszerbe az ügyleteket, csupán ellenőriznie kell az elszámolási információk helyességét. Miután az ügyletet a BO is jóváhagyja, a rendszer automatikusan létrehozza és elküldi a fizetési üzeneteket (SWIFT és hazai elszámolási üzenetek) – valamint a nap végén a TRASSET rendszer automatikusan elvégzi a főkönyvi feladást. Ez a munkamódszer valóban egy teljeskörű STP folyamat, mely a különböző részlegek tevékenységeit teljesen integrálja. Az STP folyamatok kiépítésének egy másik fő előnyét képezi a TRASSET rendszer azon funckiója, melynek segítségével a felek limitjeit valós időben lehet felügyelni: a Sales csoport az ügylet elindításának pillanatában tudni fogja, hogy az ügylet okozni fogja-e bármilyen limittúllépést (pre-trade limitellenőrzés). A TRASSET rendszer azon ügyfelek befektetési számláit is kezeli, akik a Bankban iszlám bankközi betét ügyleteken keresztül helyeztek el pénzüket/nyújtottak hitelt. A határidők esedékessé válásakor az összegek automatikusan átutalásra kerülnek az ügyfelek Loro számlájára, vagy bármilyen külső bankszámlára. Mivel a Bank a rendszer segítségével képes a teljes bankközi vagy nagyvállalati betét/kihelyezés folyamatos vizsgálara, ebből következendően láthatja a Bank bármilyen tetszőlegesen kiválasztott dátumra vonatkozó jövőbeli várható likviditási helyzetét is, így a likviditáskezelő részlegnek megvan a lehetősége arra, hogy hatékonyan és előnyösen végezze tevékenységeit a bankközi pénzpiacon az megfelelő hitelfelvétellel/kihelyezéssel, vagy az egyes nostro számlák finanszírozásával. Kulcsfontosságú eredmény volt a valós idejű/on-line interfész megvalósítása is a TRASSET rendszer (pozíciókezelés) és a core banking rendszer között. TRASSET összeköttetésben van a core banking rendszerrel, így bármikor és bármilyen rendszerességgel lehetséges a bankfiókok által generált pozíciók importálása: a Treasury Sales/Branch területe importálja a fiókhálózat által generált egyedi dealeket vagy összevont pozíciókat, majd az aktuális pozíciót transzferálja a Forex Desk-nek a pozíciók fedezésének céljából. A transzer a Sales és a Forex Desk-ek között teljeskörűen automatizált és a rendszer a transzferárat is automatikusan kiszámítja, a rendszerben rögzített paraméterek függvényében (amiket az erre felhatalmazott felhasználók természetesen megváltoztathatnak). Mivel a Bank több mint 500 fiókkal rendelkezik bír, a folyamat jelentős javulást hozott a banki pozíciókezelés pontosságában.

  B. Esettanulmány – Adósságkezelő Hatóság

  Terület: Állami Treasury Ügyfelünk és az Európai Unió szoros együttműködése megteremtette az átlátható pénzügyi működési környezet igényét. Az Európai Újjáépítési Hivatal, az EU-nak ennek a régiónak támogatására szakosodott intézménye, pályázatot írt ki egy új Pénzügyi Informatikai Rendszer létrehozására az állam központi irányító szervei számára, nevezetesen a Treasury Pénzügyminisztérium Treasury tevékenységének és a Nemzeti Bank treasury tevékenyéségének a kezelésére. A TRASSET tagja a HP által vezetett pályázatot nyert konzorciumnak és ez által a mi cégünk szállította az Integrált Adósság- és Likviditáskezelő Rendszert és a Nemzati Bannak szánt Integrált TreasuryRendszert. Az esettanulmányban a TRASSET rendszer implementációja által az integráció, az automatizálás és az operatív biztonság terén biztosított előnyökre mutatunk rá.

  Üzleti követelmények Pénzügyminisztérium: A Pénzügyminisztérium adósságkezelő részlege Excel táblázatok és sok papírmunka segítségével végezte feladatát. A Pénzügyminisztérium Adósság- és Likviditáskezelő Részlegének stabil és integrált, a piaci információkkal közvetlenül ellátott munkakörnyezetre, biztonságos portfoliókezelésre, automatikus elszámolási folyamatokra és könyvelési feladásra valamint gyors jelentéskezelés szolgáltatásra volt szüksége. A végső cél az volt, hogy egy új működési struktúra alakuljon ki annak lehetőségével, hogy a tevékenységeket hosszabb távon egy önálló ügynökségbe lehessen kiszervezni. A kulcsfontosságú kihívások Pénzügyminisztérium: A projekt magában foglalta az állami adóssággal kapcsolatos tevékenységek áthelyezését a Központi Bankból a Pénzügyminisztériumba, mely érzékeny témának számít minden országban. Az adóssági információállományok migrálása nagyon hosszú időt vett igénybe, mivel az imént említett speciális körülményeken kívül a historikus adósságportfólió rendkívül specifikus és komplex tételeket is tartalmazott, mint pl. az IMF, vagy a Paris Club hitelek. A projekt számos kihívást hozott a humán erőforrások terén is, mivel elvégzése idején parlamenti választások zajlottak és jelentős politikai változások mentek végbe. A Pénzügyi Informatikai Rendszerben rejlő megoldás tartalmazta a Költségvetés Tervezési és a Könyvelési részlegeknek szánt alkalmazásokat is, melyek igényelték volna a Treasury-n belüli együttműködési folyamatok módosítását – és ez egyáltalán nem volt egy könnyen véghazvihető feladat.

  Miben segített a TRASSET implementációja - Előnyök Pénzügyminisztérium: Az új megoldás integrálta a Pénzügyminisztérium Treasury területén végzett belső munkafolyamatokat, az adósságkezelési folyamat számára biztonságos és megbízható környezetet és módszereket teremtett.

 • integrált pozíció- és adósságelemzés
 • a piaci információkhoz történő valós idejű hozzáférés
 • biztos módszerek a kötelezettségek folyamatos felügyeletére
 • biztonságos és stabil munkakörnyezet személyre szabott jogosultságkezeléssel
 • automatizált elszámolási folyamatok
 • gyors és rugalmas könyvelés és jelentéskezelés
 • A manuális tevékenységekre és a magas működési kockázatokkal járó (pl. Excel) papírmunkára nem volt tovább szükség. Az új alkalmazás támogatja az intézmény átstrukturált munkafolyamatait, valamint az alkalmazott STP elv segítségével a megnövekedett feladatmennyiséget is, így készen áll az államadósságkezelés önálló entitásként történő elvégzésére is.
  back