TRASSET

corporate banking

Corporate Banking

Sectorul de Corporate Banking trece prin câteva schimbări care vor modifica fundamental natura sistemului bancar de tip wholesale. Necesităţile crescânde ale instituţiilor mari şi mijlocii pentru informaţii în timp real şi acces la produsele sofisticate şi la serviciile cu preţuri reduse, ne conduc spre nevoia de a diversifica produsele. Odată cu această schimbare structurală, sistemul TRASSET de corporate banking face diferenţa în asigurarea soluţiei perfecte. Soluţia TRASSET de Corporate Banking reprezintă un produs unic de clasă mondială cu un model business bogat din punct de vedere funcţional. Designul revoluţionar şi suportul complet de derulare a activităţilor permit operaţiunile complet integrate (interacţiune în timp real între toate sectoarele băncii – Retail, Corporate, Credit, Risc, Trezorerie, Investiţii, Finanţare, etc.). Capacităţile sistemului sunt comprehensive. În principiu, sunt furnizate toate clasele de produse convenţionale şi islamice, de la împrumuturi la credite ipotecare, leasing, proiecte de finanţare, oferind control deplin asupra situaţiei financiare a clienţilor prin aplicaţii de credit, module limită, colaterale şi globale pentru poziţii client. Este îmbogăţit cu valute multiple, limbi multiple şi caracteristici de decontare automată.

Module susţinute

Soluţia TRASSET pentru Corporate Banking include

 • Modul complet integrat de aplicaţie credit
 • Management limită & colateral
 • Împrumuturi pentru corporaţii, credite ipotecare şi împrumuturi sindicalizate
 • Leasing (forward leasing, leasing operaţional şi financiar)
 • Factoring
 • Finanţare proiecte
 • Past due operations management
 • Eximbills Enterprise – Nr. 1 mondial în domeniul finanţării comerţului de la China Systems
 • Customer Enterprise – soluţii de Internet banking pentru finanţarea comerţului din partea China Systems
 • Susţinere a conceptelor bancare islamice pentru Bai Ajel, Tawarruq, Akaar, Eiraad, Ijara, Musharaka, Murabaha, Mudarabah şi Sukuk
 • IRS – Soluţie de raportare bancară obligatorie, colectând date de la fiecare subsitem al băncii, nu numai de la sistemele TRASSET
 • Avantaje

 • Lower TCO
 • Soluţia permite proceselor intensive cu resurse mai puţine să conducă volume de activităţi fără a ridica costurile.

 • Performanţă îmbunătăţită în management
 • Soluţia este Oracle Business Intelligence disponibilă şi cu un cadru puternic de integrare care consolidează analiza unică a datelor şi capacităţile de raportare.

 • Flexibilitate & adaptabilitate
 • Soluţiile extrem de parametrizabile ajută băncile să exploateze oportunităţile de afaceri cu o flexibilitate nemaipomenită. Cadrul accesibil permite instituţiilor să facă faţă provocărilor de azi şi oportunităţilor din viitor.

 • Productivitate crescută datorită capacităţilor procesului de automatizare
 • Sistemul TRASSET dedicat Motorului de management al derulării activităţilor automatizează procesele business la un grad înalt. Acest grad înalt de automatizare permite clienţilor nu numai să funcţioneze la costuri eficiente, dar şi să se concentreze asupra activităţii lor principale. Raportarea automată la scară largă este de asemena acoperită printr-un singur sistem, care poate automatiza generarea numărului mare de rapoarte trimise obligatoriu autorităţilor de supraveghere. Datele sunt colectate din fiecare subsistem al băncii.

 • Risc redus
 • Soluţia oferă acurateţe excelentă cu controale corespunzătoare de audit, validări şi garanţii serioase. Oferă o prezentare generală clară a tuturor funcţiilor de management al investiţiilor, permiţând clientului să se concentreze asupra oricărui aspect al operaţiunii. Modulele TRASSET pentru Management Limită şi Colateral, procesarea aplicaţiei de credit şi cele pentru datorii sunt bogate în funcţionalitate, oferind control deplin şi astfel reducând riscul pentru bancă. Înţelegerea exactă şi completă a riscului permite instituţiei financiare să – şi controleze poziţiile şi să fixeze preţuri competitive pentru produsele acesteia. Riscul de credit include structuri de risc cuprinzătoare ce acoperă toate produsele cu actualizare completă, în timp real. Un sistem colateral puternic susţine, de asemenea împrumuturile colateralizate Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm descărcaţi broşura pentru Corporate Banking. *Soluţia TRASSET a fost auditată de KPMG şi Ernst & Young


  back