TRASSET

korporativno bankarstvo

Korporativno Bankarstvo

Korporativno bankarstvo prolazi kroz brojne promene koje će u osnovi promeniti prirodu bankarstva na veliko. Rastuće potrebe velikih i srednjih institucija za informacijama u realnom vremenu i pristupu sofisticiranim proizvodima i uslugama po nižim troškovima pokreću potrebu za diversifikovanim bankarskim proizvodima. Sa svojom strukturalnom promenom, TRASSET korporativni bankarski sistem se razlikuje u ponudi savršenog rešenja. TRASSET korporativni bankarski sistem je jedinsveni proizvod svetske klase sa funkcionalno bogatim poslovnim modelom. Njegov revolucionaran dizajn i potpuna podrška poslovnim procesima omogućava potpuno integrisane operacije (interkcija u realnom vremenu između svih sektora banke – bankarstvo na malo, korporativno, kreditno, odeljenje za rizik, trezor, investiranje, finansije i dr.). Mogućnosti sistema su sveobuhvatne. Sve klase konvencionalnih i islamskih proizvoda su podržane, od kredita i hipotekarnih kredita, lizing, finansiranje projekata, dok se nudi potpuna kontrola nad finansijskim stanjem klijenta putem kreditne aplikacije, modula za kolateral i globalne pozicije klijenata. Obogaćen je sa viševalutnim, višejezičnim kao i karakteristikama automatskog saldiranja.

Podržani moduli:

TRASSET sistem za korporativno bankarstvo uključuje:

 • Potpuno integrisani modul za kreditne zahteve
 • Upravljanje limitima i kolateralom
 • Korporativni krediti, hipotekarni krediti i udruženi krediti
 • Lizing (terminski lizing, operativni i finansijski lizing)
 • Finansiranje projekata
 • Upravljanje operacijama sa isteklim rokom
 • Eximbills Enterprise – Svetski broj 1 paket za finansiranje trgovine kompanije China Systems
 • Customer Enterprise – Rešenje za internet bankarstvo za trgovinu finansijama kompanije China Systems
 • Podržava islamske bankarske koncepte: Bai Ajel, Tawarruq, Akaar, Eiraad, Ijara, Musharaka, Murabaha, Mudarabah I Sukuk.
 • Koristi

 • Niži ukupni troškovi vlasništva
 • Rešenje omogućava manje resursno zahtevne procese omogućavajući veće poslovanje bez dodatnih propratnih troškova.

 • Poboljšano upravljanje učinkom i donošenje odluka
 • Rešenje podržava Oracle poslovnu inteligenciju i sadrži moćnan integracijski okvir koji osnažuje jedinstvenu analitiku podataka i mogućnosti izveštavanja.

 • Fleksibilnost i prilagodljivost
 • TRASSET je sistem u kojem su mogućnosti podešavanja parametara na visokom nivou, te se omogućuje klijentima i partnerima da individualno kreiraju i implementiraju nove proizvode i usluge u veoma kratkom roku. Na konkurentnom tržištu, sposobnost da se kreira i upravlja novim proizvodima je faktor koji odvaja pobednike od gubitnika.

 • Uvećana produktivnost mogućnostima automatizacije procesa
 • Glavni „motor“ procesa za upravljanje TRASSET sistema pomera automatizaciju poslovnih procesa na viši nivo . Ovaj viši nivo automatizacije pored smanjenih troškova operativnog poslovanja omogućava da se korisnik sistema usmeri na svoj osnovni posao.

 • Veća sigurnost- Smanjeni rizik
 • Rešenje nudi izuzetnu tačnost sa adekvatnim mogućnostima revizije, validacija i visokim nivoom sigurnosti. Obezbeđujee čist pregled svih funkcija upravljanja investicijama dok klijentu obezbeđuje da se fokusira na svoje operacije. Sve investicione aktivnosti su integrisane (analiza porfelja, trgovanje, saldiranje i poravnanje, upravljanje rizikom, merenje performansi, knjiženje). Stoga, nema potrebe za konsolidacijom ili poravnanjem podataka sa podacima iz različitih sistema kako bi se proveravalo tačno stanje, niti postoji rizik od donošenja odluka na osnovu zastarelih informacija. Za više informacija, molimo preuzmite našu brošuru TRASSET korporativni bankarski sistem. * Reviziju TRASSET rešenja je izvršila revizorska kuća KPMG i Ernst & Young


  back