TRASSET

pregled

Pregled

TRASSET bankarska rešenja obazbeđuju integrisani pristup i efektivnu osnovu, omogućavajući bankama i finansijskim institucijama da upravljaju i da odgovore na svoje strateške i operativne prioritete. TRASSET rešenja su izgrađena od strane bankara za bankare, upravljajući aktivnostima vezanim za konvencionalno i islamsko bankarstvo, investiciono i korporativno bankarstvo. Robusne karakteristike naših proizvoda, modularnost, otvorena arhitektura, latentna integracija koncepta Islamskog bankarstva nas ubraja najsvestranija, najfleksibilnija bankarskih rešenja, i omogućilo nam je da zadržimo rang u 3 najbolja provajdera u centralnoj Evropi. Sa više od decenije razvojnog iskustva, zajedno sa uslugama koje nudimo, omogućili smo klijentima da maksimiziraju mogućnosti rasta uz smanjenje pratećih rizika poslovne transformacije. Baza naših klijenata je stalno rastuća, koja uključuje velike institucije kao ING Bank, Raiffeisen Bank, AXA, Allianz, Al Rajhi Bank itd. Više od 100 finansijskih institucija u 15 zemalja koriste naše palete bankarskih i finansijskih proizvoda, upravljajući sredstvima vrednim milijardama dolara. TRASSET Paleta Proizvoda

 • TRASSET sistem za upravljanje Trezorom
 • TRASSET sistem za upravljanje imovinom i sistem za investiciono bankarstvo
 • TRASSET korporativni bankarski sistem
 • Ključne Poslovne Prednosti: Kada naši klijenti investiraju u TRASSET rešenje, mogu biti sigurni da će imati čvrstu podogu uz koju mogu da postignu:

 • Osiguranje rasta poslovanja putem efikasnih operacija, smanjeni ukupni troškovi vlasništva, smanjeno vreme ulaska na novo tržište proizvoda i vreme za akviziciju klijenata
 • Naša rešenja predstavljaju potpuno novi koncept efikasnosti i ukupnih troškova vlasništva uvodeći manje resursno izdašne procese i tako obezbeđujući pouzdaniju organizaciju, pod čime se smatra veći obim poslovanja bez povećanja troškova. TRASSET radi sa klijentima na transformaciji operativnih modela u istinski STP model, baziran na savremenoj bankarskoj arhitekturi. Naš softverski proizvod omogućava klijentima da upravljaju bilo kakvim poslovnim modelom, u slučaju decentralizovanih regionalnih/globalnih operacija ili centralizovanih regionalnih/globalnih operacija, prilagođavajući plan neograničene geografske ekspanzije kroz višeslojnu arhitekturu, sa više entita i više vremenskih zona visokog učinka.

 • Omogućavanje Fleksibilnosti i Prilagodljivosti
 • Mogućnosti podešavanja parametara na visokom nivou omogućava bankama da iskoriste poslovne mogućnosti sa izuzetnom fleksibilnošću. Skalaran okvir omogućava bankama da izađu u susret izazovima današnjice i mogućnostima sutrašnjice. Ono omogućava klijentima i partnerima da nezavisno kreiraju i implementiraju nove proizvode i usluge u okviru kratkog vremenskog roka. U kompetitivnom tržišnom okruženju, sposobnost da se kreira i upravlja novim proizvodima, odvaja dobitnike od gubitnika.

 • Efikasnije Upravljanje Rizikom
 • Naš proizvod nudi izuzetnu preciznost sa odgovarajućim revizorskim alatima, kontrolama i visokim nivoom bezbednosti. Pruža kristalno jasan pregled svih poslovnih oblasti omogućavajući da se bilo koja aktivnost obavlja sa izuzetnom preciznošću. Naši proizvodi se mogu unaprediti, ali i dalje ostaju u potpunosti kompatibilni sa prethodnim verzijama. Sistem poseduje sposobnost konfigurisanja i na jednostavan način se prilagođava operacijama naših klijenata. Stvaranjem mogućnosti da se verzija proizvoda unapredi, eliminisali smo rizik od zastarelosti našeg sistema.

 • Poboljšano donošenje odluka i upravljanje performansama
 • Rešenje podržava Oracle poslovnu inteligenciju i obuhvata snažnu platformu sa jedinsvenim analitičkim sposobnostima i mogućnostima izveštavanja.

 • Osiguranje Zaštite Investicija
 • TRASSET u okviru strateške politike izbegava korišćenje vlasničkih alata korišćenjem standardnih rešenja, te na taj način štiti interese klijenata čineći ih nezavisnim od dobavljača. Korišćenje otvorenih standarda u razvoju softvera omogućava da naši klijenti bez promene izvorne aplikacije unaprede svoju tehnološku infrastrukturu. Ovo znači da naši klijenti imaju koristi od veće fleksibilnosti i smanjenog rizika. Za više informacija, molimo preuzmite brošuru za pregled proizvoda * Reviziju TRASSET rešenja je izvršila revizorska kuća KPMG i Ernst & Young


  back