TRASSET

istorijat

Istorijat

1997 Kompanija je počela operacije kao razvnoj softvera i isporučilac konsultacija bankama u Budimpešti u Mađarskoj. Albert Fekete je osnovao kompaniju poznatu kao FX Software Ltd. Naš prvi klijent je bila Evropska komercijalna banka u vlasništvu Bank Austria i Banca Cariplo Milano. Različiti moduli trezorskog front office sistema su razvijani za Citibank u Mađarskoj. Inicijalni fokus je bio na rešenjima za upravljanje trezorima. 1998 Rešenje za upravljanje imovinom je dodato paleti proizvoda i poboljšano je rešenje za upravljanje trezorom kako bi se pokrile trezorske operacije konvencionalnih banaka i velikih korporacija. 1999 Prvi u potpunosti integrisani sistem za upravljanje trezorom je implementiran za Mađarsku poštansku banku, glavni moduli su implemenirani gde su FX, MM i trgovanje HOV, Derivati, i poruke plaćanja. Sistem za front office trezor je implementiran u KELER-u (centralna klirinška kuća - Budimpešta). 2000 Prvi sistem za upravljanje kastodi i depozitarnim aktivnostima je implementiran za Citibank u Mađarskoj. Uručen je i prvi ugovor za upravljanje imovinom sa CA-IB, Mađarska. Oracle Technology kompaniji je predstavljeni naši razvoji i mi smo prešli u implementaciji naših rešenja na rešenja zasnovana na pretraživačima, arhitekturu zasnovanu na zero foot print 3 tier, skalabilne i robusne aplikacije. 2001 Compaq Inc. nas je odabrao kao povlašćenog isporučioca za trezorska rešenja kao i rešenja za tržište kapitala. Prvi projekat u centralnoj banci je bio implementacija rešenja za upravljanje trezorom i Loro računima u Narodnoj banci Albanije. 2002 Razvili smo kompletnu paletu proizvoda za oblasti trezorskog poslovanja i upravljanja imovinom. Trezorska rešenja za centralne banke, komercijalne banke, državno upravljanje dugom, velike korporacije i upravljanje imovinom za banke, penzione fondove, investicione i osiguravajuće kompanije. Narodna banka Mađarske je odabrala naš sistem za upravljanje trezorom za svhe back office-a i saldiranja. Originalni FX Software je podeljen na dve kompanije: FX Software Co., koja nastavlja razvoj na Microsoft platformi, dok 21st Century Financial Systems Co. (TRASSET Co.) razvija rešenja zasnovana na Oracle platformi. 2003 Imali smo više od 30 projekata korišćenjem palete proizvoda uključujući multinacionalne ganke, upravljanje imovinom, penzionim fodovima, i osiguravajućim kompanijama na našoj listi klijenata. Do ovog vremena, naše operacije su bile proširene direktno ili putem snažnih partnerstava kroz 7 zemalja Evrope. Osnovan je centar za razvoj softfera u Budimpešti, centar koji je posvećen uglavnom razvoju proizvoda i programiranju. Centar zapošljava više od 100 programera, ekonomista i razvojnog tima. 2004 - 2006 Hewlett Packard Inc. je odabrao 21st Century Financial Systems Co. kao povlašćenog isporučioca rešenja za trezorska rešenja i rešenja za tržište kapitala. U 2005. godini zajedno sa HP-om kao glavnim ugovaračem, osvojili smo međunarodni tender za implementaciju sistema za trezor centralne banke za Narodnu banku Srbije i Državno upravljanje javnim dugom u Ministarstvu finansija Srbije. Nastavili smo da ostvarujemo učešće u Evropi i imali smo operacije u 11 zemalja u Evropi uključujući Italiju i Nemačku direktno i putem partnera. Naša baza klijenata raste velikom brzinom, ima nas na više od 90 lokacija širom planete. Naša rešenja su procenjena kao jedna u 3 najbolja rešenja u centralno evropskom regionu. U 2005, promenili smo naziv kompanije iz 21st Century Financial Systems Co. u TRASSET Co. U 2006, radimo sa prvim klijentom na Bliskom istoku, osvojili smo tender za implementaciju trezorskog rešenja i rešenja za upravljanje imovinom u najvećoj Islamskoj banci na svetu – Al Rajhi Bank. 2006-07 Naša paleta proizvoda je rađena sa potpunom saglasnošću sa shariah konceptom za potrebe islamskog bankarstva, a istovremeno smo omogućili paralelno funkcionisanje islamskog bankarstva sa konvencionalnim bankarstvom na istoj platformi. TRASSET je dodao rešenje za korporativno bankarstvo paleti proizvoda pokrivajući i konvencionalne i islamske bankarske produkte. TRASSET se povezao sa kompanijom China Systems – svetski br. 1 u isporuci rešenja za trgovanje finansijama nudeži kompletno i sveobuhvatno integrisano rešenje za korporativno bankarstvo. U 2007, TRASSET se proširio van Evrope. Kao deo našeg globalnog plana ekspanzije, počeli smo naše operacije na bliskom istoku sa centralom u U.A.E. 2008 Finansijske institucije preko 100 lokacija u preko 15 zemalja počele su da koriste TRASSET paletu proizvoda, koje uključuju velika imena kao: ING Bank, Raiffesen Bank, AXA, Allianz, Citibank, Al Rajhi Bank itd. Danas, TRASSET ima geografsku pokrivenost u Evropi, Bliskom istoku, Aziji, i Dalekom istoru sa planom da se postigne pokrivenost cele planete u 2009-2010. 2009 2Godina 2009. je godina dalje ekspanzije: TRASSET je osnovao nova predstavništva u SAD, u Los Angeles-u, i još će se osnovati predstavništva u Meksiku i Panami. Centar za istraživanje i razvoj kao i lokalna podrška će se ustoličiti u Maleziji. Zatvorili smo važne projekte (Ministarstvo finansija, Narodna banka Srbije) i započeli nove u različitim regionima širom sveta, kao ACCESS upravljanje fondom u Mađarskoj, i Al Rajhi projekat u filijali u Kuvajtu – pokrivajući trezorske aktivnosti, upravljanje fondom i korporativno bankarstvo. Istovremeno TRASSET je ustanovio partnerstvo sa nekoliko važnih sistemskih integratora i isporučilaca sistema kao S&T Worldwide ili zeb/information.technology. Mi verujemo nova partnerstva donose obostranu korist, kako partnerima tako i nama, stvaranjem novih mogućnosti na različitim tržištima. Mi u TRASSET-u kontinualno radimo na proširivanju palete naših proizvoda – to je ujedno i razlog zbog kojeg smo kupili poslovnu jedinicu za razvoj softvera naše partnerske kompanije Menas Ltd. Ovaj proces nam donosi nove proizvode (tj. faktoring, sistemi agenti, automatizovano izveštavanje za obavezne izveštaje i dr.) koje će TRASSET ponuditi svojim klijentima kao potpuno integrisano rešenje sa već postojećim modulima. U proteklih nekoliko godina, uživali smo stabilan rast i porast učešća na tržištu. Sve možemo zahvaliti našim zaposlenima koji su mogli da postignu toliko, za tako kratko vreme.


back