TRASSET

perbankan islam - tinjauan

Perbankan Islam

Tinjauan Dalam dunia hari ini, institusi yang baru muncul, bersenjata dengan ketangkasan yang baru ditemui yang ditawarkan oleh penyelesaian perbankan terkini menarik pelanggan dari pemain ditubuhkan. Pasaran-pasaran baru yang bergerak ke arah amalan perbankan Islam bukan kerana kepentingan-kepentingan agama tetapi kerana positif 'risiko-ganjaran' yang dijangka membayar kira. Walaupun seluruh dunia baru-baru ini bangun untuk perkaitan ini meningkatkan perbankan Islam, TRASSET telah melabur dan diperbadankan kepakarannya dalam membuat saman keseluruhan produk, sepenuhnya Patuh Syariah, iaitu

 • Penyelesaian TRASSET Perbendaharaan
 • Penyelesaian TRASSET Asset Management
 • TRASSET Perbankan Korporat

  sambil membolehkan kewujudan bersama perbankan Islam dan perbankan konvensional pada platform yang sama Rangkaian produk kami menyokong keperluan unik konsep perbankan Islam seperti

 • Akaar
 • Eiraad
 • Murabaha
 • Musharaka
 • Ijara
 • Bai Ajel
 • Tawarruq
 • Islam antara bank Pinjaman
 • Mudharaba
 • Sukuk
 • Syndication Islam
 • Sijil Bayaran Kemajuan / Projek pembiayaan
 • Pelaburan Langsung
 • SWAP Islam
 • Hadapan Islam
 • kadar keuntungan SWAP

  Di samping itu, penyelesaian kami menawarkan manfaat berikut

 • Pematuhan: yang mematuhi sepenuhnya undang-undang Syariah Sokongan
 • untuk perakaunan Islam
 • Membolehkan aktiviti perbendaharaan Islam
 • instrumen yang mematuhi Syariah Islam
 • penempatan pelbagai mata wang dan automatik
 • mematuhi pengurusan aliran kerja automatik Syariah penuh
 • automatik lurus melalui pemprosesan (STP)
 • kedudukan pelanggan masa sebenar dengan kawalan had Sokongan Multi-bahasa
 • - Skrin & laporan dalam bahasa tempatan (termasuk bahasa Arab)

  Penyelesaian perbankan TRASSET Islam membolehkan anda untuk mengatasi cabaran-cabaran yang timbul daripada

 • Kekurangan pakar perbankan Islam
 • Perlu untuk perakaunan dan pengauditan standard amalan merentasi geografi
 • Kekurangan keseragaman dalam reka bentuk produk
 • Kekurangan instrumen Islam bagi memenuhi kepada masyarakat pelabur
  back