TRASSET

strategi korporat

Corporate Strategy

Perlumbaan bagi kepimpinan menjadi semakin sukar merentasi semua sektor dan lebih-lebih lagi di domain kewangan, yang menjalani membuka kacau-bilau peristiwa-peristiwa, yang mengganggu terbaik diletakkan rancangan. Bukan sahaja menjadi pertandingan lebih besar, lebih kukuh dan inovatif , juga kuasa pasaran telah menentu semula peraturan, sebagai,

 • Kelebihan bersaing singkat , dan
 • Kelebihan bersaing sekarang ialah syarat-syarat kompetitif untuk esok
 • Bagi mengekalkan kepimpinan dan mewujudkan nilai penting untuk pelanggan kami, kakitangan dan pemegang saham, kami telah berkembang strategi kami sekitar teras kekuatan kami dan kemudian membina satu ekosistem menyokong sekitar ia. Kekuatan terbesar dan kelebihan bersaingan kami ialah satu cemerlang, set produk yang dengan berfungsi kaya, sepenuhnya Syariah patuh, menyokong produk konvensional dan Islam dan instrumen. Kami telah mengumpil bidang kepakaran dan pengalaman-pengalaman silam kami dalam pembinaan dan menawarkan keseluruhan set satu perkhidmatan kewangan, yang sedang tersedia merentasi dunia dengan menggunakan perikatan strategik dan program-program perkongsian kami.
  Di melaksanakan kepada komitmen korporat kami ke arah kecemerlangan dan sistem nilai, strategi kami ialah untuk mengesahkan semula kami fokus pada yang berikut:

 • Sumber manusia
 • Sepanjang beberapa tahun, kami telah menikmati pertumbuhan kukuh dan satu saham meningkat pasaran. Ia terima kasih kepada pekerja kami yang kami dapat datang setakat ini, jadi cepat. Kami yakin bahawa jalan terbaik menyediakan organisasi untuk esok ialah untuk melabur di sumber terbaik - rakyat kami - orang yang akan mengambil organisasi ini ke dalam masa depan dan mengadakan masukkan membantu syarikat itu mencapai matlamat-matlamat tinggi yang ia telah menyediakan untuk sendiri.

 • Produk berterusan Peningkatan & penggredan naik perkhimatan
 • TRASSET sepenuhnya komited untuk terus meningkatkan suit produknya & perkhidmatan. Untuk meneruskan pencarian zalim untuk transformasi, untuk merampas peluang dan mengekalkan daya saing, TRASSET melabur satu bahagian yang penting keuntungan bersih setahun di penyelidikan dan pembangunan dalam teknologi, domain perniagaan dan menurut perjanjian-perjanjian korporat kami

  Center Kecemerlangan
 • .
 • . Membolehkan pelaksanaan mudah set produk kami dalam satu jangka masa yang pendek dan memanjang kepakaran produk merentasi dunia dengan menggunakan rangkaian perkongsian lanjutan kami
 • Penyelidikan ilmiah tegas digunakan ke atas masalah menghadapi perniagaan masa kini dan keputusan menyediakan satu siri wawasan strategik.
 • Memastikan peningkatan berterusan dalam perkhidmatan yang ditawarkan kami dengan melabur di teknologi dan penyelidikan perniagaan.
 • Komprehensif & Industri Eksklusif Fokus
 • TRASSET menawarkan portfolio menyeluruh produk, perkhidmatan IT dan perkhidmatan perundingan secara eksklusif kepada industri perkhidmatan kewangan di seluruh dunia. TRASSET menunjukkan satu persefahaman berminat cabaran perniagaan dihadapi oleh Banks dan Financial Institusi , dan dengan cekap teknologi keumpilan apabila satu pemboleh menangani cabaran yang sukar ini. Selain penyelesaian perisian, TRASSET juga menawarkan satu portfolio perkhidmatan melalui perkhidmatan profesionalnya berkumpul untuk mengatasi cabaran-cabaran kompleks ini dan membantu mencapai objektif perniagaan perbankan dan institusi kewangan.

 • Liputan global melalui rakan-rakan komited kuat
 • Strategi kami ialah untuk mempunyai satu liputan global komprehensif melalui satu rangkaian rakan kongsi komited kuat. Strategi TRASSET ialah untuk memperluaskan dan mengukuhkan perniagaannya melalui perkongsian mampan, dengan berbuat demikian TRASSET menyasarkan untuk menambah nilai kepada asas Pelanggannya dan pemegang saham.

 • Buka platform kalis masa depan dalam satu rangka kerja peraturan dan perkhidmatan
 • TRASSET, menggunakan campuran yang unik kepakaran kewangan dan teknologi tahu bagaimana menawarkan platform dapat diskalakan dan kalis masa depan dalam satu rangka kerja peraturan dan berorientasikan perkhidmatan yang memberikan untuk pembentukan dasar yang cepat dan penempatan produk-produk perniagaan baru.
  . Kami kerja dalam kerjasama dengan universiti dan institut penyelidikan seluruh dunia juga seperti pelanggan-pelanggan utama di arena kewangan dan rakan teknologi kami

  TRASSET apabila satu polisi strategik menghindari penggunaan alat-alat proprietari dengan menggunakan dan penyelesaian standard industri yang menyokong , dengan itu melindungi kepentingan pelanggan kami dan membuat mereka mandiri vendor


  back