TRASSET

perikatan

PERIKATAN

.Sebagai sebahagian daripada strategi korporat fokus pada menyediakan penyelesaian mungkin terbaik kepada pelanggan kami dan mengemukakan keperluan untuk pertumbuhan, TRASSET berharap di rangkaian pasangan handalan. Ia dalam semangat ini, TRASSET telah membangunkan suatu perkongsian teguh merancang, TRASSET Partnership Program (TPP). Dengan tujuan menjana lebih nilai, TRASSET telah mewujudkan suatu perkongsian merancang, iaitu satu daripada saluran-saluran yang paling berkuasa di mana kami boleh mewujudkan dan bertahan nilai untuk pelanggan kami, kakitangan dan pemegang saham . Konsep " Pensijilan " mendapat kepentingan kepada TPP. Objektifnya ialah untuk mengukur dan memberi ganjaran kemahiran dan kecekapan menerima di bidang perniagaan terpilih - Pembangunan Perniagaan, Perundingan Fungsian dan Perundingan Teknikal Proses pensijilan menutup kedua-dua

  • Pensijilan masing-masing
  • Pensijilan syarikat -
  • Rakan kongsi sekutu (APP)
  • Rakan Kongsi diperakui (CPP)
  • Emas strategik Pasang (SGPP)

  • back