TRASSET

islamsko bankarstvo

Islamsko bankarstvo

Pregled U današnjem svetu, sa rastućim institucijama, naoružani sa novonastalim agilnostima koje nude najnovija bankarska rešenja odvlače rukovodeće klijente od ustoličenih igrača. Ova nova tržišta se kreću ka islamskoj bankarskoj praksi, ne zbog religioznih imperativa već zbog pozitivnih manje rizičnih, očekivanih isplata. Dok se preostali deo sveta nedavno probudio ovoj rastućnoj važnosti islamskog bankarstva, TRASSET je već investirao i uveo ekspertizu u kreiranju kompletnog paketa produkta, koji su u potpunosti u saglasnosti sa SHARIAH konceptom, odnosno:

 • TRASSET trezorska rešenja
 • TRASSET rešenja za upravljanje imovinom
 • TRASSET korporativno bankarstvo
 • u međuvremenu omogućavajući postojanje islamskog i konvencionalnog bankarstva na istoj platformi. Naš asortiman produkta podržava jedinstvene zahteve islamskog bankarskog koncepta kao:

 • Akaar
 • Eiraad
 • Murabaha
 • Musharaka
 • Ijara
 • Bai Ajel
 • Tawarruq
 • Islamsko međubankarsko kreditiranje
 • Mudaraba
 • Sukuk
 • Islamski Islamski udruženi zajmovi
 • Sertifikat o progresu plaćanja / Finansiranje projekata
 • Direktne investicije
 • Islamski svopovi terminski poslovi
 • Svopovi sa profitnom stopom
 • Dalje, naše rešenje nudi sledeće pogodnosti:

 • Usaglašenost: potpuna saglasnost sa Shariah zakonima
 • Podrška islamskom računovodsvu
 • Omogućava islamske trezorske aktivnosti
 • Shariah usaglašeni islamski instrumenti
 • Viševalutno i automatsko saldiranje
 • Potpuno Shariah usaglašeni i automatizovani menadžment poslovnim procesima
 • Automatska obrada (STP)
 • Pozicija klijenata sa kontrolom limita u realnom vremenu
 • Više-jezična podrška – ekrani i izveštaji na lokalnom jeziku (uključujući i arapski)
 • TRASSET islamsko bankarsko rešenje vam omogućava da prevaziđete izazove koji se pojavljuju kao rezultat:

 • Manjka islamskih bankarskih stručnjaka
 • Potrebe za standardnim knjiženjem i revizorskim praksama
 • Manjak jedinstvenosti u dizajnu bankarskih proizvoda
 • Manjka islamskih instrumenata u investicionoj zajednici

 • back