TRASSET

managementul trezoreriei

TRASSET Sistem de Management al Trezoreriei (SMT)

Sistemul TRASSET de Management al Trezoreriei (SMT) este aplicaţia cea mai avansată din punct de vedere tehnic în ceea ce priveşte Managementul de Trezorerie din prezent. Combină funcţionalitatea business cea mai comprehensivă şi flexibilă cu cea mai avansată şi accesibilă arhitectură. Soluţia de Trezorerie TRASSET oferă soluţii pentru front, middle şi back office dezvoltate pe platformă cu tehnologie deschisă, oferind scalabilitate mare, flexibilitate şi o activitate care suportă pe deplin procesarea automată. Soluţia de Trezorerie TRASSET permite operaţiuni complet integrate în retail, corporaţii, credit, risc, investiţii şi grupuri de finanţare. Este realizată pentru a reduce riscul operaţional şi pentru a facilita auditul şi conformitatea. Soluţia poate fi integrată unitar în sistemele interne şi externe, cum ar fi payment gateways, sisteme core-banking ce operează managementul conturilor şi Registrul General. Module susţinute: Permit comerţul cu instrumente/tranzacţii standard sau specifice,

 • FX (spot şi forward)
 • Piaţă Financiară (depozite interbancare, executări silite, contracte FRA [Forward rate agreements], bancnote)
 • Garanţii (Scontarea poliţelor, Bancnote, Obligaţiuni fixe/circulante, dividende)
 • Împrumuturi tip „standalone”, facilităţi de credit revolving/non-revolving
 • Instrumentele financiare derivate (Futures, Forwards, Options, IRS, FRA, etc)
 • IRS – Soluţie de raportare bancară obligatorie, colectând date de la fiecare subsitem al băncii, nu numai de la sistemele TRASSET
 • Suport al instrumentelor islamice conforme legii Shariah
 • Aplicaţia TRASSET de Management al Trezoreriei susţine cerinţele unice ale Trezoreriei islamice pentru

 • Murabaha – Plasament interbancar islamic
 • Tawarruq – Plasament islamic clienţi
 • Mudaraba
 • Împrumuturi interbancare islamice
 • Investiţii directe
 • Syndication Islamic
 • SWAP Islamic
 • Forward Islamic
 • Rata profitului SWAP
 • Sukuk
 • Si multe altele... Susţinute de

 • Descărcări în timp real a informaţiilor de piaţă şi a datelor instrumentale de la Reuters, Bloomberg, servicii web opţionale unice sau interfeţe
 • Management în timp real
 • Management centralizat al colectării/plasării resurselor financiare
 • Management al lichidităţilor în timp real cu management analitic al conturilor Loro şi Nostro şi reconciliere sold, inclusiv diferenţele de calcul la lichidităţi şi dobândă
 • Decontări via SWIFT, RTGS local, sisteme de compensare
 • SMT TRASSET este potrivit pentru administrarea activităţilor de trezorerie din

 • Bănci comerciale (atât convenţionale cât şi islamice )
 • Bănci centrale
 • Agenţii de management a datoriilor / Ministere de Finanţe
 • Corporaţii mari
 • Avantaje

 • Operaţiuni prudente
 • Sunt capturate tipuri de operaţiuni ipotetice, iar sistemul va recalcula automat impactul probabil al operaţiunilor viitoare pe baza informaţiilor celor mai actuale legate de preţul pieţei.

 • Lower TCO
 • Soluţia permite proceselor intensive cu resurse mai puţine să conducă volume de activităţi fără a ridica costurile.

 • Performanţă îmbunătăţită a managementului
 • Soluţia este Oracle Business Intelligence disponibilă şi cu un cadru puternic de integrare care consolidează analiza unică a datelor şi capacităţile de raportare.

 • Flexibilitate & Adaptabilitate
 • Soluţiile extrem de parametrizabile ajută băncile să exploateze oportunităţile de afaceri cu o flexibilitate nemaipomenită. Cadrul accesibil permite băncilor să facă faţă provocărilor prezente şi din viitor. Permite clienţilor şi partenerilor să creeze independent şi să implementeze produse noi şi servicii într-un timp foarte scurt. Într-o piaţă competitivă abilitatea de a crea şi administra produse noi separă învingătorii de învinşi.

 • Eficienţă operaţională – Risc redus de mare acurateţe
 • Procesarea automată, conversaţiile Reuters capturate automat şi ataşate de teichetul operaţiunii oferă mare acurateţe şi risc redus. Raportarea automată la scară largă este de asemena acoperită printr-un singur sistem, care poate automatiza generarea numărului mare de rapoarte trimise obligatoriu autorităţilor de supraveghere. Datele sunt colectate din fiecare subsistem al băncii. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm descărcaţi broşura pentru Sistemul de Management Trezorerie al TRASSET. *Soluţia TRASSET a fost auditată de KPMG şi Ernst & Young


  back